Tuhobić je izdužena planina koja se pruža primorskim rubom goranske visoravni u smjeru sjeverozapad – jugoistok u dužini 8,5 km.

Lokacija obuhvaća prostor od Gornjeg Jelenja do Benkovca Fužinskog s nekoliko karakterističnih vrhova razmještenih po hrptu: Straža ( 984 m) prema sjeverozapadu, Tuhobić (1109 m) u sredini hrpta, te Jelenčić (1106 m) prema jugoistoku. Prosječna nadmorska visina grebena varira između 950 i 1100 metara.

Glavno obilježje visokog dijela planine - na srednjem dijelu (hrbat) su blagi oblici obrasli niskom travom, dok su niži dijelovi na južnom i sjevernom dijelu  prekriveni šumom.  Posebno je izrazita travnata padina sa primorske strane koja se blago spušta. Sjeverna strana prema Lepenici  je strma i šumovita.

Osobitost ove planine dobro je poznata po svojoj izrazitoj oštroj granici između goranske i primorske klime i vegetacije. Niti na jednoj planini granica između goranskih šuma i primorskih krških terena nije tako oštra i upadljiva kao na Tuhobiću. Na ovoj lokaciji sjeveroistočni vjetar – bura često dostiže orkanske razmjere.

Tuhobić je travnat vrh s kojeg se pruža prekrasan pogled na obližnje mnogobrojne vrhove s jedne, te na more i otoke s druge strane. Otvoren je u svim smjerovima. Kada se jednom stigne na njega, treba se zadržati što duže, i napiti se ponuđene ljepote.

Vrh je označen novoizgrađenim geodetskim stupom. U njega je kako se čini udario grom pa je nestala natpisna ploča s oznakom vrha. U betonski stupić s južne strane, nekoliko metara od oznake vrha, ugrađen je žig. Pored ovog stupića je i kutija s upisnom knjigom.