Grčka se sastoji od dvaju geološki različitih dijelova. Istočni dio (Egejska Grčka i veći dio Egejskog arhipelaga) građen je od kristaličnih škriljevaca, koji tvore staro gorje znatne visine (Olimp 2918 m, Osa 1978 m). Ogranci Rodopskoga gorja, koji sa sjeveroistoka prodiru u Grčku, okružuju zatvorene plodne zavale (Tesalijska, Solunska, Beocijska i dr.) i prema moru otvorene nizine (nizina Atene, Argosa i dr.).

U depresiji, koja dijeli poluotok Halkidiku od kopna, nalaze se mnogobrojna jezera (Koronia, Volvi i dr.). Kroz zapadnu Grčku se usporedno s obalom Jonskoga mora pruža Pindsko gorje (dio Šarsko-pindskoga planinskoga sustava) koje se prema istoku grana u više ogranaka; najjužniji od njih prelazi preko otoka Krete i Rodosa (Rod) u Malu Aziju. Građeno je od mezozojskih i tercijarnih naslaga; u vrhu Smolikas doseže visinu od 2637 m, a na Kreti vrh Psiloritis (Idi) doseže 2456 m. Sadašnji izgled gorja nastao je tektonskim pokretima, koji još traju (česti potresi).

Duboko urezani zaljevi, Ambrakijski i Maliakoski, dijele srednju Grčku od sjeverne; srednja je Grčka od Peloponeza gotovo potpuno odvojena Patraskim i Korintskim zaljevom na zapadu i Eginskim zaljevom na istoku. Razvedena obala duga je 13 676 km. Na njoj su veliki poluotoci Halkidika, Atika, Peloponez i prostrani zaljevi (Strimonski ili Orfanski, Solunski, Pagasetski, Eubejski, Patalionski, Korintski, Argolidski, Lakonijski, Kiparisijski, Ambrakijski i dr.).

Otoci obuhvaćaju oko 16% ukupne površine Grčke, svrstani su u tri skupine: Cikladi, Sporadi i Jonski otoci. Od približno 2000 otoka naseljenih je 227. Veći su otoci: Kreta (8336 km², najveći grčki otok), Eubeja, Lezbos, Rodos, Hios, Kefalonija, Krf. (Izvor: https://enciklopedija.hr)

Područja ovog gorja